Cơm Trưa 15K - Giao Cơm Văn Phòng
Giao cơm văn phòng
Cơm Trưa 15K - Giao Cơm Văn Phòng
257/28 Lý Thường Kiệt, P. 15, District 11, TP. HCM
15,000 - 15,000
Phí giao hàng
7,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0