Cơm Trưa Hello 5 - Parkson Hùng Vương
Quán ăn -Chi nhánh
Cơm Trưa Hello 5 - Parkson Hùng Vương
Tầng Trệt, 126 Hùng Vương, P. 12, Quận 5, TP. HCM
30,000 - 40,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0