Café/Dessert -Chi nhánh

Trà Sữa Comebuy - Trần Bình Trọng

179 Trần Bình Trọng, P. 3, Quận 5, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
09:00 - 21:30
35,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0