Café/Dessert -Chi nhánh
Trà Sữa Comebuy - Trần Bình Trọng
179 Trần Bình Trọng, P. 3, Quận 5, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
09:00 - 21:00
35,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0