Con Cưng - Nguyễn Duy Trinh - 119
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh
Con Cưng - Nguyễn Duy Trinh - 119
595 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Đông, Quận 2, TP. HCM
1lượt đánh giá từ Now
08:30 - 21:00
20,000 - 5,000,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0