Shop Gạo Hoa Lúa - Sương Nguyệt Ánh
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh
Shop Gạo Hoa Lúa - Sương Nguyệt Ánh
84 Sương Nguyệt Ánh, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
59,000 - 170,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,700đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
13 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,700đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0