Shop Gạo Hoa Lúa - Sương Nguyệt Ánh
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Shop Gạo Hoa Lúa - Sương Nguyệt Ánh

84 Sương Nguyệt Ánh, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
08:00 - 12:00 | 13:30 - 16:30
59,000 - 170,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0