Giặt ủi -Chi nhánh
Cosmo Laundry & Dry Cleaning - Shop Happy Valley
109 Happy Valley, Nguyễn Văn Linh (Shop R19 ở Happy Valley - Kế Bên Lớp Học Akido), Quận 7, TP. HCM
30,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0