Giặt ủi -Chi nhánh
Cosmo Laundry & Dry Cleaning - Tôn Dật Tiên
Unit 11B, Crescent Residence 2, Tôn Dật Tiên, Quận 7, TP. HCM
10,000 - 65,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
7,440đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,440đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0