Giặt ủi -Chi nhánh

Cosmo Laundry & Dry Cleaning - Tôn Dật Tiên

Unit 11B, Crescent Residence 2, Tôn Dật Tiên, Quận 7, TP. HCM
10,000 - 65,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0