BeefSteak - Mì Ý - Salad Cow Express - Sư Vạn Hạnh
Nhà hàng
BeefSteak - Mì Ý - Salad Cow Express - Sư Vạn Hạnh
457 Sư Vạn Hạnh, P. 12, Quận 10, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 120,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0