Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Cá Hồi Annaseafresh - An Dương Vương

319 An Dương Vương, P. 3, Quận 5, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
40,000 - 600,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0