Cửa Hàng Gạo Me-Kong
Shop/Cửa hàng
Cửa Hàng Gạo Me-Kong
015 Lô C, CC 183 Trần Quốc Thảo, P. 9, Quận 3, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
06:30 - 18:15
50,000 - 250,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
11 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0