Cửa Hàng Giặt Sấy Phượng
Giặt ủi
Cửa Hàng Giặt Sấy Phượng
38 Hữu Nghị. P. Bình Thọ, Thủ Đức, TP. HCM
09:00 - 20:00
35,000 - 45,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0