Cửa Hàng TPP Food - Thực Phẩm Xuất Khẩu Mỹ - Phan Xích Long
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh
Cửa Hàng TPP Food - Thực Phẩm Xuất Khẩu Mỹ - Phan Xích Long
80 Phan Xích Long, P. 3, Bình Thạnh District, TP. HCM
50,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
5,300đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
5,300đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0