Shop/Cửa hàng

Cửa Hàng Trái Cây Farm Của Tùng

506/19/4 Đường 3/2, P. 14, Quận 10, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
08:00 - 12:00 | 13:00 - 18:30
140,000 - 199,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0