Café/Dessert -Chi nhánh

Cubicland - Coffee & Tea - Nguyễn Trọng Tuyển

220/1 Nguyễn Trọng Tuyển, P. 8, Phú Nhuận, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
19,000 - 39,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0