Cục Ta Cục Tác - Gà Tây Nguyên
Quán ăn
Cục Ta Cục Tác - Gà Tây Nguyên
129 Trần Huy Liệu, P. 8, Phú Nhuận, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
50,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
17 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0