Cô Oanh - Cút Chiên Bơ
Ăn vặt/vỉa hè
Cô Oanh - Cút Chiên Bơ
212 Tô Hiến Thành, Quận 10, TP. HCM
5,000 - 14,000
Phí giao hàng
6,300đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,300đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0