D'Art Chocolate
Tiệm bánh -Chi nhánh
D'Art Chocolate
60 Tôn Thất Tùng, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
08:00 - 21:30
100,000 - 2,000,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0