D'Dark - Beer & More - Nguyễn Thị Minh Khai
Café/Dessert

D'Dark - Beer & More - Nguyễn Thị Minh Khai

2/4A Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
18:00 - 23:59
30,000 - 70,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0