Cream DaLat - Kem Bơ - Tô Hiến Thành
Café/Dessert -Chi nhánh
Cream DaLat - Kem Bơ - Tô Hiến Thành
266 Tô Hiến Thành, Quận 10, TP. HCM
20,000 - 35,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
7,300đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
17 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,300đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0