Đặc Sản Homemade Chóp Chép Ngon
Shop/Cửa hàng
Đặc Sản Homemade Chóp Chép Ngon
Lô C 108, Chung Cư Âu Cơ, P. 5, Quận 11, TP. HCM
5,000 - 380,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,700đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,700đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0