Đại Hải Sản - Hải Sản Tươi Sống - Cô Giang
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Đại Hải Sản - Hải Sản Tươi Sống - Cô Giang

16A Cô Giang, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
08:00 - 19:30
20,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0