Daily Wash D2
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Daily Wash D2

29/26 Nguyễn Gia Trí, P. 25, Bình Thạnh, TP. HCM
08:30 - 20:00
20,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0