Dalat Hasfarm Flower Shop - Nguyễn Thiện Thuật
Hoa cưới - Shop hoa -Chi nhánh
Dalat Hasfarm Flower Shop - Nguyễn Thiện Thuật
266-268 Nguyễn Thiện Thuật, P. 3, Quận 3, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
09:00 - 12:00 | 13:00 - 19:00
200,000 - 5,000,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0