Dalat Hasfarm Flower Shop - Hai Bà Trưng
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh
Dalat Hasfarm Flower Shop - Hai Bà Trưng
371A Hai Bà Trưng, P. 8, Quận 3, TP. HCM
09:00 - 12:00 | 13:00 - 19:00
300,000 - 2,000,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0