Dalat Hasfarm Flower Shop - Hậu Giang
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh
Dalat Hasfarm Flower Shop - Hậu Giang
99 Hậu Giang, P. 5, Quận 6, TP. HCM
8lượt đánh giá từ Now
08:30 - 12:00 | 13:00 - 19:00
300,000 - 2,000,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0