Dalat Hasfarm Flower Shop - Hậu Giang
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh
Dalat Hasfarm Flower Shop - Hậu Giang
99 Hậu Giang, P. 5, Quận 6, TP. HCM
300,000 - 2,000,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
7,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0