Dalat Hasfarm Hậu Giang - Shop Hoa Tươi
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Dalat Hasfarm Hậu Giang - Shop Hoa Tươi

99 Hậu Giang, P. 5, Quận 6, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
07:00 - 19:30
300,000 - 2,000,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0