Dallas Cakes & Coffee - Hậu Giang
Café/Dessert -Chi nhánh
Dallas Cakes & Coffee - Hậu Giang
46 Hậu Giang, P. 2, Quận 6, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
09:00 - 21:00
50,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0