Dallas Cakes & Coffee - Đường D1
Món Việt -Chi nhánh
Dallas Cakes & Coffee - Đường D1
51 Đường D1, P. 25, Bình Thạnh, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0