Dallas Cakes & Coffee - Phan Xích Long
Tiệm bánh -Chi nhánh
Dallas Cakes & Coffee - Phan Xích Long
53 Phan Xích Long, P. 2, Phú Nhuận, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
08:00 - 21:00
20,000 - 44,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0