Đắng Cafe
Món Việt
Đắng Cafe
1299 Phạm Thế Hiển, P. 5, Quận 8, TP. HCM
12,000 - 22,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0