Đảo Hải Sản - Hải Sản Tươi Sống - Vườn Lài
Shop/Cửa hàng
Đảo Hải Sản - Hải Sản Tươi Sống - Vườn Lài
247A Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Tân Phú, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
50,000 - 1,000,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0