Đặt Là Có - Bún Chả Giò, Gỏi Cuốn & Bún Thịt Nướng - Shop Online
Shop Online

Đặt Là Có - Bún Chả Giò, Gỏi Cuốn & Bún Thịt Nướng - Shop Online

125/5 Trần Bình Trọng, P. 2, Quận 5, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
07:59 - 23:00
6,000 - 40,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0