Đạt Quán - Cháo Ếch Singapore
Quán ăn
Đạt Quán - Cháo Ếch Singapore
251 Nguyễn Biểu, P. 2, Quận 5, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
00:05 - 03:00 | 15:00 - 23:59
15,000 - 25,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
18 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0