Đạt Quán - Cháo Ếch Singapore
Quán ăn
Đạt Quán - Cháo Ếch Singapore
251 Nguyễn Biểu, P. 2, Quận 5, TP. HCM
15,000 - 25,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,300đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,300đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0