Đạt Thành - Hủ Tiếu Nam Vang - Cách Mạng Tháng 8
Quán ăn -Chi nhánh
Đạt Thành - Hủ Tiếu Nam Vang - Cách Mạng Tháng 8
607 Cách Mạng Tháng 8, Quận 10, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
00:01 - 03:00 | 05:30 - 23:59
40,000 - 60,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0