Deep House - Beer & Coffee
Beer club
Deep House - Beer & Coffee
91D Hoàng Sa, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
18:00 - 23:59
20,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0