Đen Đá Cafe - Trà Sữa & Trà Đào - Nguyễn Gia Trí
Café/Dessert -Chi nhánh
Đen Đá Cafe - Trà Sữa & Trà Đào - Nguyễn Gia Trí
26 - 28 Nguyễn Gia Trí (Đường D2), Bình Thạnh, TP. HCM
08:00 - 21:00
25,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
7,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0