Đen Đá Cafe - Trà Sữa & Trà Đào - Phan Xích Long
Café/Dessert -Chi nhánh
Đen Đá Cafe - Trà Sữa & Trà Đào - Phan Xích Long
277 - 279 Phan Xích Long, P. 2, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
25,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0