Đen Đá Cafe - Trà Sữa & Trà Đào - Phan Xích Long
Café/Dessert -Chi nhánh
Đen Đá Cafe - Trà Sữa & Trà Đào - Phan Xích Long
277 - 279 Phan Xích Long, P. 2, Phú Nhuận, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
25,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0