Đen Đá Cafe - Trà Sữa & Trà Đào - Sư Vạn Hạnh
Café/Dessert -Chi nhánh
Đen Đá Cafe - Trà Sữa & Trà Đào - Sư Vạn Hạnh
543 Sư Vạn Hạnh, Quận 10, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
00:01 - 07:00 | 08:00 - 23:59
25,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0