Đen Đá Cafe - Trà Sữa & Trà Đào - Hàm Nghi
Café/Dessert -Chi nhánh
Đen Đá Cafe - Trà Sữa & Trà Đào - Hàm Nghi
96 Hàm Nghi, Quận 1, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
00:00 - 00:00 | 08:00 - 21:00
25,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0