Dì Hai - Ăn Vặt Nhà Làm - Shop Online
Shop Online

Dì Hai - Ăn Vặt Nhà Làm - Shop Online

72/16 Đường 359, P. Phước Long B, Quận 9, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 120,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0