Dim Tu Tac - Nhà Hàng Quảng Đông - Đông Du
Món Trung Hoa, Món Á -Chi nhánh
Dim Tu Tac - Nhà Hàng Quảng Đông - Đông Du
55 Đông Du, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
50,000 - 500,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0