Dimsum House - Cháo Ếch Geylang & Dimsum - Lê Lai
Nhà hàng -Chi nhánh
Dimsum House - Cháo Ếch Geylang & Dimsum - Lê Lai
164 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
00:00 - 02:00 | 09:00 - 23:55
30,000 - 180,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0