Nhà Hàng Hải Sản Dìn Ký - Cộng Hòa
Món Việt, Trung Đông
Nhà Hàng Hải Sản Dìn Ký - Cộng Hòa
142/18 Cộng Hòa, P. 4, Tân Bình, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
150,000 - 330,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0