Nhà Hàng Dìn Ký - Nguyễn Trãi
Nhà hàng -Chi nhánh
Nhà Hàng Dìn Ký - Nguyễn Trãi
137C Nguyễn Trãi, Quận 1, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
00:05 - 02:00 | 06:00 - 23:55
50,000 - 110,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0