Domino’s Pizza - Minh Phụng
Yêu thích
Nhà hàng -Chi nhánh

Domino’s Pizza - Minh Phụng

74 Minh Phụng, P. 5, Quận 6, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
10:00 - 21:30
49,000 - 199,000
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0