Nhà hàng -Chi nhánh
Don Chicken - Nhà Hàng Gà Nướng Hàn Quốc - Cách Mạng Tháng 8
67 - 69 Cách Mạng Tháng 8, Quận 1, TP. HCM
50,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
7,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0