Don Chicken - Nhà Hàng Gà Nướng Hàn Quốc - Sư Vạn Hạnh
Nhà hàng -Chi nhánh
Don Chicken - Nhà Hàng Gà Nướng Hàn Quốc - Sư Vạn Hạnh
395-397 Sư Vạn Hạnh, P. 12, Quận 10, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
40,000 - 400,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0