Don Chicken - Nhà Hàng Gà Nướng Hàn Quốc - Lê Đại Hành
Nhà hàng -Chi nhánh
Don Chicken - Nhà Hàng Gà Nướng Hàn Quốc - Lê Đại Hành
409A-411A Lê Đại Hành, P. 11, Quận 11, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
50,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0