Drink Tea - Trà Sữa Trân Châu
Café/Dessert

Drink Tea - Trà Sữa Trân Châu

38 Bình Tây, P. 1, Quận 6, TP. HCM
10,000 - 22,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0