Dừa Dầm Bon Lùn
Café/Dessert
Dừa Dầm Bon Lùn
39 Nguyễn Thượng Hiền, P. 5, Quận 3, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
09:00 - 22:00
10,000 - 35,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0